Velkommen til Norsk Greyhound Klubb!

NORSK GREYHOUNDKLUBB ble stiftet i 1952 for å gi et sted for alle, greyhoundeiere og oppdrettere, til å komme sammen for å dele sine kunnskaper og erfaringer. Hovedmålet er selvfølgelig å ivareta GREYHOUNDENS beste på alle måter!

 

Klubben arrangerer hvert år en offisiell utstilling i pinsen i samarbeid med Norsk Myndeklubb, hvor vår rase tildeles et såkalt storcert. Lurecoursing blir arrangert av klubbens LC-komitè. Medlemsbladet GREYHOUNDEN publiseres i januar og summerer opp året som har gått. Alle får tilsendt klubbens medlemspins!

Styret i NGK ønsker dere velkommen til vår hjemmeside, og skal gjøre alt for å gi dere en fullverdig oppdatering vedr. vår fantastiske rase! Vi er også på Facebook.