Fullcertordning igjen for Greyhound

Fra årets representantskapsmøte kom følgende vedtak:   «Fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund uten unntak med virkning …