Fullcertordning igjen for Greyhound

Fra årets representantskapsmøte kom følgende vedtak:   «Fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund uten unntak med virkning …

Pinseutstillingen 2020 – Avlyst

På grunn av COVID-19 ser vi oss nødt til å avlyse pinseutstillingen for 2020. Storcert for Norsk Myndeklubb vil bli flyttet til …

Greyhound World Congress 2017

The very first Greyhound World Congress, was held in Norway on August 26th and 27th, 2017, organized by the Norwegian Greyhound Club. …