Årets greyhoundkavalkade 1972-2012

Se Årets Greyhoundkavalkade 1972-2012 i PDF här. I bild Årets greyhound 2012 GB INT NORD UCH NV-08-09-10-11 JWW-08 KBHV-09 WW-10 NORDV-10 Showline …