Klubben

Medlemskap

  • Som medlem i Norsk Greyhoundklubb blir du automatisk medlem i Norsk Kennel Klubb (NKK)
  • Du vil motta NKK`s medlemsblad Hundesport 4 ganger i året og Norsk Greyhoundklubb`s GREYHOUNDEN ved nyttår
  • Du vil kunne bli med på alle arrangementer som Utstilling, Lure Coursing etc. som NGK eller andre samarbeidende klubber arrangerer.
  • Medlemsskapet koster NOK 320,-/år
  • Er du medlem i en av NKK`s samarbeidende klubb fra før? Da koster det 160,-/år
  • Familiemedlem: Du kan bli familiemedlem hvis en i samme husstand er hovedmedlem, og har samme adresse. Familiemedlem koster NOK 30,-/år
  • Les mer om medlemsfordeler på www.nkk.no
  • For å bli medlem, klikk her!
  • Email: post@greyhoundklubben.no

Styret 2021

Styret Navn Telefon E-post Adresse
Leder Siw-Tonje Bjerkelund siwtonjebjerkelund@gmail.com
Nestleder Roy Tore Trøan rttroan@gmail.com
Kasserer Bjørg Foss
bjorg.foss@hotmail.com
Sekretær Anne Maisey anne.maisey@me.com
Styremedlem Liv Margrethe Aastvedt  –
Styremedlem Dagny Ringheim  –  –
Varamedlem Ine Linken Havold
LC Komite Navn E-post Adresse
Medlem

Medlem

Medlem

Utstillingskomite Navn E-post Adresse
Medlem
Medlem
Medlem
Redaksjon Navn   E-post Adresse
Redaktør Lise Olesen olesen.lise@gmail.com
Medlem Thea Indrebø theaindrebo@yahoo.no
Medlem Dagny Ringheim
Medlem  
 Revisor Navn   E-post Adresse
 Revisor Knut Fr. Blütecher 90982369 knut.blutecher@gmail.com Haslum Terrasse 23, 1344 Haslum
 Vara revisor Siv-Lene Havold Stene syhjornet@ymail.com
 Valgkomite Navn   E-post Adresse
Medlem Mari Alver 92641790 marialver@gmail.com Nedre Frydendal Asker 102, 1384 Asker
Medlem Lene Tryggestad 92095959 lene.tryggestad@gmail.com Harevegen 7, N 7021 Trondheim
Medlem Marlen Pettersen