Klubben

Medlemskap

  • Som medlem i Norsk Greyhoundklubb blir du automatisk medlem i Norsk Kennel Klubb (NKK)
  • Du vil motta NKK`s medlemsblad Hundesport 4 ganger i året og Norsk Greyhoundklubb`s GREYHOUNDEN ved nyttår
  • Du vil kunne bli med på alle arrangementer som Utstilling, Lure Coursing etc. som NGK eller andre samarbeidende klubber arrangerer.
  • Medlemsskapet koster NOK 320,-/år
  • Er du medlem i en av NKK`s samarbeidende klubb fra før? Da koster det 160,-/år
  • Familiemedlem: Du kan bli familiemedlem hvis en i samme husstand er hovedmedlem, og har samme adresse. Familiemedlem koster NOK 30,-/år
  • Les mer om medlemsfordeler på www.nkk.no
  • For å bli medlem, klikk her!
  • For mer informasjon, kontakt: Bjørn Larsen, tlf +47 95889817 – Email: post@greyhoundklubben.no

Styret 2021

Styret Navn Telefon E-post Adresse
Leder Espen Engh 32855253 espenjet@online.no Vestsidevegen 321, 3405 Lier
Nestleder Thea Indrebø 90801180 theaindrebo@yahoo.no Hareveien 1B, 1413 Tårnåsen
Kasserer Trine Slåttelid
93005582 trinee.slattelid@gmail.com Hagaveien 11B, 0980 Oslo
Sekretær Bjørn Larsen 95889817 post@greyhoundklubben.no Råkedalsvn. 27, 1914 Ytre Enebakk
Styremedlem Brit Schöne Brodwall  –
Styremedlem Anne Maisey  –  –
Varamedlem Roy Tore Trøan
LC Komite Navn   E-post Adresse
Medlem

Medlem

Medlem

Utstillingskomite Navn   E-post Adresse
Medlem Espen Engh 96511935 espenjet@online.no Vestsidevegen 321, 3405 Lier
Medlem Åge Gjetnes 32855253 gjag@online.no Vestsidevegen 321, 3405 Lier
Medlem Thea Indrebø 90801180 theaindrebo@yahoo.no Hareveien 1B, 1413 Tårnåsen 
Redaksjon Navn   E-post Adresse
Redaktør
Medlem
Medlem
Medlem  
 Revisor Navn   E-post Adresse
 Revisor Knut Fr. Blütecher 90982369 knut.blutecher@gmail.com Haslum Terrasse 23, 1344 Haslum
 Vara revisor Siv-Lene Havold Stene
 Valgkomite Navn   E-post Adresse
Medlem Mari Alver 92641790 marialver@gmail.com Nedre Frydendal Asker 102, 1384 Asker
Medlem Lene Tryggestad 92095959 lene.tryggestad@gmail.com Harevegen 7, N 7021 Trondheim
Medlem Anne Maisey 73516934 anne.maisey@me.com Erling Skakkesvei 53 N, 7012 Trondheim