Historie

Historie

Å skrive klubbens og rasens historie gjennom 60 års virke er ingen liten oppgave. I løpet av disse årene har det naturlig nok skjedd mye. Det er derfor vanskelig å ta med alt som har skjedd. Både plass og tid er begrenset. Denne historieboken er derfor laget i små kapitler – delt inn i epoker, og tatt fram det vi mener er det vesentligste innen hvert av disse 10-år. Kapitlene som omhandler klubbens første 50 år er skrevet av Kari Engh og undertegnede, mens de siste 10 år er skrevet kun av undertegnede.

Mellom 1890 og 1920 ble det registrert et ubetydelig antall greyhounds her til lands. Noen få av dem deltok i utstillingsringen med vekslende hell. Avlsaktiviteten var svært liten, og stammen døde raskt ut.

Først i 1948 fikk rasen en ny sjanse, da kennel Frisco ved Sigvart Stokstad importerte Nevills Cinderella fra England. Hun var selv av veddeløpsblod og var før avreisen paret med veddeløpshunden Cromer Bill, og dermed begynte ballen å rulle. Det var først og fremst veddeløp som var drivkraften til selve etableringen av klubben vår.

stacks_image_463

Norsk Greyhound Klubb så dagens lys i Askim

Frisco Flying Arrow, Frisco Golden Arrow og Frisco Blue Arrow, tre løpshunder fra 1950-tallet av beste norske merket.
Frisco Flying Arrow, Frisco Golden Arrow og Frisco Blue Arrow, tre løpshunder fra 1950-tallet av beste norske merket.

De mest aktive løpsentusiastene holdt til i Østfold, nærmere bestemt i Askim-området, så det var ikke helt tilfeldig at selve konstitueringen av klubben skjedde der.

Klubben ble startet i 1952 av Sigvart Stokstad, som hadde kennel Frisco. Det var han som la frem et forslag til andre greyhoundentusiaster om å stifte en egen raseklubb. På dette stiftelsesmøtet på Granheim hotell i Askim var blant annet Hans Frostrud, Helge Rustad, Ole Grythe og Peter Brødholt. Dette skjedde den 8. mars 1952. Norsk Kennel Klubs hovedstyre anerkjente den 27. oktober Norsk Greyhound Klubb som samarbeidende klubb. Klubbens første formann var Sigvart Stokstad.

I den første årsberetningen kan vi lese at klubben hadde da 17 medlemmer og gjennomførte seks forskjellige arrangementer med greyhounds, deriblant Norgesmesterskap. NM-mester 1952 ble Jidjis Bestman.

På denne tiden var det ca. 30 greyhounds i Norge. Marianne Furst-Danielson, kennel Jidjis, Sverige, kjøpte Frisco Pluto fra Norge. Han ble stilt ut i Sverige og ble champion der. Etter hvert kom utstillingshundene inn i bildet, i og med at Furst-Danielson kjøpte flere hunder fra både Nederland, Belgia og England. Veddeløpshunder ble parret med utstillingstypen, og flere Jidjis-hunder kom til Norge. Flere hunder krysset svenskegrensen mellom Marianne Fürst-Danielson og Sigvart Stokstad m.fl.. Viktig hanner var tidligere nevnte Jidjis Bestman og Ch Countryman II. Rasens første norske champion ble Frisco Groggy i 1950.

Ch Running Partridge, Int Ch Rare Pearl og Int Ch Treetops Rising Pheasant, tre meget viktige importer, som ligger bak de fleste av dagens hunder.
Ch Running Partridge, Int Ch Rare Pearl og Int Ch Treetops Rising Pheasant, tre meget viktige importer, som ligger bak de fleste av dagens hunder.

I 1952 kom den kjente myndeeksperten W. Lewis-Renwick på dommeroppdrag og da ble det ”nedslakting” av de norske hundene. Det var ikke mange røde sløyfer, som ble delt ut!

Det var vesentlig løpsaktiviteter, som ble drevet i denne tiden. Klubben avholdt trening på baner, vesentlig i Østfold, og norske hunder tok mange titler som Nordisk Mester med meget gode tider. Den første var Frisco King. Norge var foregangslandet for løp i Norden. I klubbens etableringsår ble Nordisk Mesterskap i veddeløp arrangert på selveste Bislet. Det var hunder fra Norge, Sverige og Danmark, og tilskuertallet var høyt – 17 000!

Det ble avholdt flere veddeløp i pausen i fotballkamper. På Bislet stadion fungerte som regel Odd Frisch, som speaker.

I 1955 kom den hvite og svarte tispen Jidjis Index fra Sverige. Hun kombinerte de fremste engelske Treetops- og kontinentale Bluedonslinjer. Hun ble Ingebjørg Stenhaugens første avlstispe og en av stammødrene til den senere så berømte kennel Dogcastle.

Samme år så det første greyhoundkullet dagens lys i Oslo etter Countryman II og Frisco Susan og klubben begynte trening i hovedstaden. Det ble drevet rundbanetrening på Bryn stadion og på Frogner. Pådriver for løp på disse banene var i hovedsak Fru Stenhaugens tidligere mann Arne Seierstad. Men etter hvert ble det Jarmyra i Bærum som ble brukt til trening og navn som bør nevnes er Trovum, Trollmyr og ikke minst Reina. Klubben utdannet løpsdommere og i 1970 ble de offisielle løpsregler godkjent av NKK. Paul Petter Waldenstrøm var aktiv formann i flere år.

Andre hunder som markerte seg på banen var Grey med raskeste tiden i Norden i 1957. Han vant NM i både 1956 og 1957, broren Pitt vant NM 1958. Disse hundene var etter Countryman II og Frisco Sprinty, og oppdrettet av Ole Grythe, Askim.

Han kjøpte også inn tispen Warastättens Blackie som sammen med Countyman II produserte bl.a. Miss Black. Denne svarte tispen ble Ingebjørg Stenhaugens andre tispe. Hennes første greyhoundkull på kennel Dogcastle var for øvrig etter ovennevnte Pitt og Jidjis Index.

Miss Black hadde også en bror, som skulle bli den første greyhound som vant Best in Show på en alle rasers utstilling. Dette skjedde i 1960, og hunden het Country Boy.

Klubben har i sin formålsparagraf at den skal fremme løp og utstilling. Fra ca 1955 og et godt stykke inn i 70-tallet drev klubben jevnlig løpstrening flere steder på Østlandet både med kombinasjonshunder av veddeløpsblod, men også med greyhound av rent utstillingsblod. Flere greyhoundeiere reiste med sine hunder til en egen inngjerdet bane ved Askim og noen tok turen til Danmark når det var Nordisk Mesterskap der.

stacks_image_463

På 1960-talet tok rasen en helt ny vending

Int Ch Dogcastle’s Humber Hawk
Int Ch Dogcastle’s Humber Hawk

På slutten av 50-årene og til 1962-63 dominerte svenskeide greyhounds på utstillingene i Norge. Omslaget kom da Ingebjørg Stenhaugen importerte tispen Ch Jidjis Quimbra fra Sverige og den engelske BIS-vinneren Int Ch Treetops Rising Pheasant.

Denne sønnen av selveste Eng Ch Treetops Hawk blir av flere regnet som den største avlshund rasen har hatt i Norge. Han vil bli husket med ordene: eleganse, kraft, type og bevegelser. Han var sine konkurrenter fullstendig overlegen og vant alt som kunne vinnes, inklusive BIS i våre naboland. Han ble Norges første internasjonale champion innen rasen.

”Jack” ble far til 20-talls kull i Norge og Sverige og ligger bak brorparten av dagens topphunder. Blant hans mest berømte avkom bør nevnes svenskene Ch Sobers Orphie, som gikk til amerikanske Greywitch-kennelen, Ch Sobers Nova, stammor til velkjente Solstrand-kennelen, Sobers Nugget, mor til Ch Guld som ligger bak det meste her i Norden. Her til lands ble han far til en ny avlshund av høy kvalitet, den røde og typelike Int Ch Dogcastle’s Humber Hawk og brødrene Ch Dogcastle’s Harley og Ch Dogcastle’s Hamlet. Humber Hawk var eiet av Laila og Jan Feyling, kennel Royvind og har preget sine barn meget godt. ”Jackens” beste døtre var Ch Dogcastle’s Bajola, Ch Dogcastle’s Fabiola, Ch Dogcaste’s Cocett, Ch Beauty, Int Ch Cherie og Winnie.

Int Ch Jet Commander
Int Ch Jet Commander

Kennel Dogcastle importerte ytterliggere to viktige og verdifulle hunder fra Mrs.B.Parsons velkjente R.P.-kennel i Cornwall, som sammen skulle oppgradere kvaliteten, og utviklingen av rasen tok en helt ny vending. Disse var Int Nord Ch Rare Pearl og Nord Ch Running Partridge. Begge var etter Riverbank Playboy, som var bror til ovennevnte ”Jack”. ”Running” ble far til en rekke homogene champions og ”Pretty” ble mor til nesten like mange, blant annet det allerede nevnte Dogcastle’s H-kull, som ble gjentatt i J-kullet med Julia og Jasper, som de meste kjente. Julia var eid av Kari Rønning og ble mor til bl.a. Ch Astor Leader.

Flere av Runnings avkom har hatt stor betydning, de kanskje viktigste var tispen Ch K’Caramelles Alexia, eiet av Dogcastle og hannen Int Ch Jet Commander, eiet av kennel Jet. Humber Hawk og ”Jet” var de to dominerende avlshundene i det videre arbeidet med rasen i Norge. Det er vanskelig å tenke seg hvordan rasens utvikling hadde gått uten disse meget betydningsfulle hundene.

På midten av 60-årene og til begynnelsen av 70-årene dominerte Dogcastles-hundene utstillingsringene. Sammen med Alexia kom en annen svensk tispe, Int Ch K’Caramelles Cassandra. Hun var eiet av kennel Royvind, som la grunnlaget for flere velkjent champions. Etter Humber Hawk og Alexia, kom deres Int Ch Dogcastle’s Nirvana. Int Ch Cherie, som hadde sitt første kull på kennel Royvind, ble senere stammor på kennel Silverhill, bl.a. Ch Silverhill A’Brown Jeanette.

stacks_image_463

I 1970-årene kom flere viktige importer

Int Ch Gaysyde Solomon Grundy med en litt yngre utgave av Espen Engh, som handler
Int Ch Gaysyde Solomon Grundy med en litt yngre utgave av Espen Engh, som handler

Helt i begynnelsen av 70-tallet opplevde rasen en kort down-periode etter at kennel Dogcastle viet seg til andre raser, men allerede i 1971/72 importerte kennel Jet hannhunden Int Nord Ch Gayside Solomon Grundy fra Mrs Brenda Rowe i England, og tispen Int Nord Ch Guld’s Choice Cimone fra Ann Gustavsson i Sverige. Disse to hundene dominerte i utstillingsringen i lengre tid. ”Rupert” ble nr. 2 i konkurransen om Bamsestatuetten i Norge (han ledet hele året og ble slått med ett poeng på årets siste utstilling) og ”Candy” ble nr. 2 om Årets Gullhund i Sverige i 1973. Hun gjentok bedriften i 1975 og ble nr. 2 i kampen om Bamsestatuetten i Norge.

”Rupert” ble brukt en del i avlen, men spesielt god avlshund var han ikke. ”Candy” derimot var en fantastisk avlstispe og ble mor til 9 internasjonale champions. Både ”Jet” og ”Candy”, ligger bak dagens hunder fra Kari og Espen Enghs berømte kennel Jet, og som i dag drives av Espen Engh og Åge Gjetnes. Jet-hundene har ikke bare dominert de nordiske ringer. Det finnes nå champion fra Jet’s i 59 land! Denne sterke og markante blodslinjen ble etablert i kombinasjonen Int Ch Jet Comander og Int Ch Gulds Choice Cimone. Herfra kom de første storvinnerene, bl.a. Int Ch Jet’s Elegant Negress, Int Ch Jet’s Stardust, Int Ch Jet’s White Christmas og Int Ch Jet’s Estelle Nicolette.

Int Ch Solstrand Deep Blues of Showline
Int Ch Solstrand Deep Blues of Showline

På denne tiden begynte også kennel Royvind å sette fart i seilene. De produserte på kort tid champions som Ch Royvinds Belinda, Ch Royvinds Bright Brigand, Nord Ch Royvinds Charming Solomon og Nord Ch Royvinds Classic Chance. En verdig arvetager ble kennel Iben, Grete og Odd Jensen, som startet sitt oppdrett med Belinda og Ch Royvind Charming White Lady. Disse tispene ga med kennelens egen hannhund Nord Ch Gulds D’Artagnan (lillebror til Choice Cimone) flere champions, hvorav Ch Ibens Amulett og Ch Ibens Brilliant Astor ble de mest kjente. Amulett ble i sin tur stammor til Alison Arentz Schetnes kennel Tweeget.

Kennel Showline, Cecilie og Knut Fr Blütecher, startet opp med en datter av Int Ch Dogcastle’s Humber Hawk og hans mor Int Ch Rare Pearl. Dessverre fikk Int Ch Dogcastle’s Orbits Pride aldri valper, tross flere forsøk. Kennelen søkte derfor nye hunder og i 1975 og 1978 importerte kennel Showline henholdsvis amerikanskfødte Int Nord Ch Solstrand Autumn Leaves of Showline og engelskfødte Int Nord Ch Solstrand Deep Blues of Showline fra Mrs Dagmar Kenis-Pordham i England. Disse kusinene var begge tett linjeavlet på tidligere nevnte Ch Treetops Hawk. Disse to tispene har produsert flere utstillingsvinnere. Autumn ga i sitt første kull bare en valp med frossensperma etter Humber Hawk, dette ble Int Ch Showline Strawberry Blues, som dessverre døde så altfor tidlig. Deep Blues ble mestvinnende greyhound i Norden i 1979 med flere Best in Show. Hun finnes i stamtavler til mange topphunder, gjennom sønnen Int Ch Showline Swing Hollywood, som er far til blant annet svenske storvinneren Int Ch Gulds Rare Raschel og morfar til Int Ch Gulds Billy The Kid, mens Hollywood-søsteren Ch Showline Swing The Blues ble mor til FranChi Red Hawk som ligger bak mange store vinnere blant annet hos svenske Noblegrey og Skyings, foruten Showline Summer-kull.

Flere nye greyhoundkenneler så etter hvert dagens lys. Goya Beyer, kennel Dog Park produserte tre champions, hvor den mest markante var Nord Ch Effy Fransisca of Dog Park.

Kennel Boreas, Børre og Petter Hasle, produserte i sitt første kull etter Int Ch Psykotic og Int Ch Bohem Mayfair Lady blant annet Ch Boreas Seth the Fashion. Hun fikk valper med Eng Int Ch Rebukys Poth under hans første visitt i Norden.

Klubben hadde egne underavdelinger fra tidlig på 70-tallet, men dessverre ble disse nedlagt da interessen for disse falt bort.

stacks_image_463

I 1980-årene forsterket norske greyhoundlinjer sin posisjon

Int Ch Gulds Choice Cimone og sønnen Int Ch Jet’s White Christmas
Int Ch Gulds Choice Cimone og sønnen Int Ch Jet’s White Christmas

Når Int Ch Gulds Choice Cimone ble parret med sin egen sønn Int Ch Jet’s White Christmas, kom blant annet tispen Int Ch Jet’s Ginger Ale. Hun ble stammoren til Bjørg Foss sitt greyhoundoppdrett og ble mor til blant annet Int Ch Tango, som igjen ble mor til Signe Schulstocks Tibetzis -hunder. To barn av Tango gikk til Beathe Schultz, og ble de første greyhounds på hennes kennel Azravi.

Når Int Ch Jet’s Elegant Negress ble parret med svenske Int Ch Psykotic, kom svarte Int Ch Jet’s Miraculix, Int Ch Jets Madame Mim, samt storvinneren Int Ch Jet’s Pink Panther, som herjet både i Norge og Sverige. ”Panteren” var en ubestridt ener og var Topp Greyhound hele tre år i rad i denne perioden. I løpet av sin utstillingskariere rakk hun å bli mor til fire kull, og gav blant annet Int Ch Jet’s Kerrs Pink i sitt første kull, som igjen ble mor til Int Ch Jet’s A Clockwork Orange, BIS på NMKs 50 års jubileumsutstilling og Int Ch Jet’s For Your Eyes Only. Også ”Iben” ble en storvinner før han utvandret til Danmark og ble en viktig hjørnesten på kennel Eikica. ”Panteren” skulle også bli mor til nok en storvinner, Int Ch Jet’s Coco Chanel. Hennes søster Ch Jet’s Estee Lauder ble en av stamtispene på Moy Kleffelgårds kennel Moyen.

Int Ch Jet’s Elegant Negress
Int Ch Jet’s Elegant Negress

”Pantern” fikk også et kull med Randi Skares storvinner Int.Nord.Ch.Jet’s Stardust – ”Dusty” og her kom bl.a. Ch Jet’s Wild Cat, som ble mor av Henriette McGregor/Randi Skares Trendy-kull.

I begynnelsen av 80-årene importerte Kari Engh den røde Int Am Can Ch Gallant Major Motion fra California, som plukket med seg 2 CC i England på veien til Norge. ”Jeff” fikk flere kull. På hjemmekennelen ble han far til bl.a. Int Ch Jet’s Washington Post og Int Ch Jet’s Texas Ranger, to meget viktige hunder, henholdsvis i Danmark og Finland. Søsteren Int Ch Jet’s Virginia Woolf ble solgt til Moyen kennel, og ble mor til bl.a. topphunden Ch Moyens Don D’Viggo. ”Jeff” ble også brukt på Estee Lauder og fikk storvinneren Int Ch Moyen’s Chic Chateau.

Kennel Dogcastle ble igjen aktiv ved å importere Ch Shalfleet Signalight, som sammen med en Seth the Fashion datter, fikk velkjente vinnere som Int Am Ch Dogcastle Peacock, Int Am Ch Dogcastle’s Panda With Feather og Ch Dogcastle’s Pigeon With Tail.

Int Ch Jet’s Coco Chanel
Int Ch Jet’s Coco Chanel

Sistnevnte gikk til Tormod Rist og la grunnlaget for hans Telegram-oppdrett. Hans kennelnavn kom fra hans første greyhound Int Ch Jet’s Telegram Sam. ”Tilly” ble blant annet mor til den hvit og svarte Ch Telegram Gloria Grape og den røde Ch Telegram Kenny Kiwi. Kenny ligger bak flere storvinnere på svenske Noblegrey og Sobers, sistnevnte utvandret etter hvert til Italia. Telegram har importert flere hunder fra England, Ch Solstrand Forget Me Not O’Nortwells, Solstrand Dark Horse, Ch Talissand Telegram Tiger, Trecarne Astronomer, og søstrene Ch Northwell Ebony Royal og Ch Northwells Battle Royal.

P-kullet på Dogcastle ble gjentatt og her kom Int Ch Dogcastle’s Queen Victoria, som vant flere storseiere sammen med sin oppdretter, og ble senere en viktig avlshund for kennel Schotborgs. Hennes datter Ch Schotborgs Earthquake gikk etter hvert videre til kennel Bayroad, hvor Ch Bayroad Red Gazelle og Int Ch Bayroad Red Amber Sunbeam er de mest kjente.

Int Ch Honey-Classic Liberty Light
Int Ch Honey-Classic Liberty Light

 

I denne perioden tok Showline inn Int Ch Honey-Classic Liberty Light fra Sverige, som skulle bli en storvinner. I 1979 ble hun den første greyhound som vant BIS på selveste Skokloster i Sverige. ”Fam” var lillesøster til storhetene Am Ch My Adventure, Am Ch Hero Kingsmark, Int Ch Honey-Classic White Elephant m.fl. Hun ble mor til blant andre Ch Showline Summer Chase (eid av Karin Grythe Sæterbø, datter av tidligere nevnte Ole Grythe), som debuterte som BIS junior på Skokloster 1991, Am Ch Showline Summer Pheasant og Ch Showline Summer Light.

Laila Eriksen kennel Hawkline har markert seg, fremst gjennom Ch Hawklines Il Tempo Gigant og engelsk eksporten Hawklines Ferrari of Wenonah. Disse to var etter Int Ch Psykotic og Int Ch Guld Gospel Grace.

Jarle og Evy Jørgensen, kennel Titra, har hatt flere toppvinnere gjennom årene. Den mest kjente er Int Ch Jet’s Golden Falcon. De har også produsert champions.

Int Ch Jet’s Pink Panther
Int Ch Jet’s Pink Panther
Int Ch Dogcastle’s Peacock
Int Ch Dogcastle’s Peacock
Ch Showline Summer Light
Ch Showline Summer Light

stacks_image_463

stacks_image_55
Int Ch Azravi’s Jaspis

I 90-årene blusset løpsintresset opp igjen

En rekke løpsentusiaster organiserte seg først sammen med myndefolket i Løpsutvalget for Hundeløp. Flere løpshunder fra Sverige og Irland ble kjøpt inn. Via styret i NGK søkte de NKK for godkjenning av Norsk Løpshundklubb. Det ble arrangert løpstreninger og løp på Øvrevoll Galoppbane i Bærum. Denne klubben fikk et relativt kort liv og ble nedlagt like raskt som den ble etablert.

En rekke kull så dagens lys på 90-tallet. Azravi har hatt flere gode hunder, størst av dem alle er den nesten helhvite Int Ch Azravi’s Jaspis, som var en jevn vinner gjennom mange år.

Int Ch Jet’s Headed Like A Snake
Int Ch Jet’s Headed Like A Snake

 

De kanskje mest markante hundene kom fra kennel Jet hvor Coco-datteren, storvinneren Int Ch Jet’s Headed Like A Snake, Skoklosters andre BIS vinner av rasen, produserte det ene gullegget etter det andre, som Int Ch Jet’s No Brains No Headaches, Am Ch Jet’s Heads or Tails, hvis sønn Am Int Ch Gaia Sunridge Sunrise tilbragte to år i Norge og ble far til et kull med 6 champions på kennel Jet i tillegg til valpekull i Sverige, Tyskland og Italia under hans opphold. Her kom også Am Ch Jet’s Heading For the Top, hvis datter Am Ch Gerico’s Wind of the Willows ble BIR på de tre av de fire greyhoundspesialene i USA 2002, BIR vinneren fra Westminster Am Int Ch Jet’s Ravishing Redhead. I neste kull kom toppvinnerne Int Ch Jet’s Some Like It Hot, Int Ch Jet’s As You Like It, Int Ch Jet’s Whether You Like It or Not og Int Ch Jet’s I Like Ike. Denne kombinasjonen ble gjentatt og da kom bl.a. storvinneren Int Ch Jet’s Once Upon A Dream populært kalt ”Vera”.

 

stacks_image_463

I perioden 2000 og frem til i dag har det skjedd mye

Int Ch Jet’s Some Like It Hot og Int Ch Jet’s As You Like It
Int Ch Jet’s Some Like It Hot og Int Ch Jet’s As You Like It

Forsøk på totalisatorspill ble stoppet…
I begynnelsen av 2000 ble det offentliggjort at Norsk Rikstoto arbeidet aktivt for å innføre totalisatorspill på hund. Norsk Kennel Klub engasjerte seg også i dette arbeidet og innkorporerte dette inn i sin handlingsplan. Denne sporten har også meget uheldige sider. Vi ønsker ikke overproduksjon av løpshunder og alt hva det normalt medfører, så NGK engasjerte seg sterkt i denne saken og fikk NKK til å snu, og stoppet aktivt prosessen videre i Norge på å innføre totalisatorspill. Løpe med våre greyhounds ønsker vi, men ikke med penger som ”lokkemat”. Dette står klart forankret i klubbens formålsparagraf.

Lure Coursing på full fart inn i Norge…
Samtidig med arbeidet imot innføring av totalisatorspill har en rekke myndeetusiaster ønsket LC-sporten velkommen i Norge. NGK og Norsk Myndeklubb har inngått et samarbeid om regelverk, opplæring av personell, innkjøp av maskiner osv. og kunne i september 2002 gjennomføre Norges første offisielle lure coursing stevne, hvor totalt 50 hunder var påmeldt. Beste greyhound med landets første LC-sert fikk Int Ch Jet’s Snakes Alive med Int Ch Sobers Avanti of Showline tett etter.

Siden har denne aktiviteten økt i omfang og interesse, og flere hunder har fått løpslisens, vunnet LC-sert og CACIT

Rasen fikk sin første Bamsevinner…
På denne tiden var Int Ch Jet’s Once Upon A Dream rett og slett ustoppelig! I 2001 løp ”Vera” fra seier til seier og endte opp som rasens første Bamsevinner, BIS på Store Stockholm, Sverige og Helsingfors, Finland. Hun sveipte også nedom kontinentet og kunne etter hvert smykke seg med flere championtitler fra kontinentet.

Int Ch Jet’s No Brains No Headaches
Int Ch Jet’s No Brains No Headaches

I første del av denne perioden så flere kull dagens lys hos samtlige av dagens oppdrettere. Kennel Telegram hadde valper på begge de tidligere nevnte Northwells tispene, Azravi hadde valper etter Ch Azravi’s Gemme, Jet’s hadde valper både etter Int Ch Jet’s Some Like It Hot og Int Ch Jet’s Once Upon A Dream, mens Showline hadde valper på sin Int Ch Sobers Avanti of Showline. Sammen har disse valpene høstet mange seiere helt fra valpeklasser og oppover, og naturlig nok dominert nyhetsbildet..

Rasen fikk sin andre Bamsevinner…
Den som raskest markerte seg var den røde hannen Gustav – Int Ch Int LC Ch Jet’s Something in the Way U Smile, som fulgte opp i sin tantes fotspor ved å bli Bamsevinner i 2003 i tillegg til sine mange storplasseringer på utstillinger på kontinentet.

Rasen fikk sin første LC champion…
Int Ch Int LC Ch Jet’s Something in the Way U Smile beviste også at toppvinner i utstillingsringen også kan være topphund på coursing-banen. Han ble rasens første LC Champion og ble etter hvert også Internasjonal, norsk og svensk LC Champion.

Rasen fikk sin første engelske champion…
Storvinneren Int Ch Showline Silent Step ble også en velkjent storvinner, og var Årets Greyhound/Årets Mynde både i 2004 og 2005. I 2004 dro hun til England for første gang og vant både CC, BIR og gruppe2 på store Birmingham National, deretter CC både på Windsor og Leeds, siste med Championat og BIR i 2005. Hun ble dermed rasens første norskoppdrettede/norskeide mynde med engelsk championat.

Int Ch Jet’s Once Upon A Dream
Int Ch Jet’s Once Upon A Dream

I 2007 ble også Int Jet’s It’s All Up To Me engelsk champion og det med CC og BIR på Leeds, Hound Show og City of Birmingham.

Hundene Ch Jet’s A Walk on the Wild Side og Jet’s It’s Been A Hard Day’s Night With Ransley ble begge eksportert til England og fikk sine engelske championater. Sistnevnte ble også BIR på Crufts i 2009.

Championatrekord…
Broren til storvinneren GB Int Ch Showline Silent Step, Multi Ch Showline Silent Wish har besøkt mange land rundt i Europa og det med meget stort hell. Han har på sine starter nærmest gått til dekket bord med både sert, CACIB, BIR med som oftest gruppeplasseringer. I begynnelsen av 2012 ble ”Leo” champion i sitt 15. land! Verdensrekord?

Rasens storvinner de siste tre år…
Int Ch Showline Sporting Step har dominert i ringen helt fra den første valpeklassen, og har vunnet de meste. I en alder av 4,5 år har hun vunnet 32 grupper og 14 BIS, og Nr 3 på Bamselisten tre år på rad, henholdsvis 2009, 2010 og 2011! I 2010 deltok «Sara» som Norges representant på Eukanuba World Challenge, Long Beach, California hvor hun plasserte seg blant de siste 12 finalistene – Norges høyeste score gjennom tidende! På sine to starter i England har hun CC og BIR både på LKA 2010 og Crufts 2011. Ingen annen norsk oppdrettede/eide mynde har blitt BIR på selveste Crufts!

Int Ch Int LC Ch Jet’s Something in the Way U Smile
Int Ch Int LC Ch Jet’s Something in the Way U Smile

Norske greyhounds på BIS-pallen…
Flere greyhounds har plassert seg helt i toppen på BIS-pallen de siste årene. Dette har vært Ch Another Story Here Comes The Sun, Int Ch Another Story Lyin’ Eyes, Int Ch Epic Genuine, Int GB Ch Jet’s It’s All Up To Me, Int Ch Jet’s Somewhat O’a Stallion, i tillegg til de som tidligere er nevnt.

Norskfødt greyhound årets avlshund i flere land…
It Ch Showline Sporting Trophy at Sobers har virkelig markert seg som en markant og betydningsfull avlshund utenom det vanlige. «Giacomo» har allerede toppvinnende champions i nesten samtlige verdenshjørner. Flere velkjente oppdrettere har benyttet ham med hell og flere har sikret seg frossen sperma for senere generasjoner.

Klubben på web…
Flere klubber og oppdrettere fikk på begynnelsen av 2000-årene sine egne hjemmesider på nettet, og i løpet av jubileumsåret 2002 fikk styret med god hjelp av vårt medlem i Bergen, Arne Johan Aastvedt, klubbens første websider. De har siden blitt utviklet videre av Ingrid Eggan, som i mange år var klubbens webredaktør. I 2011/2012 ble sidene lagt over til en ny plattform med ny design. Ansvaret for webben er nå underlagt redaksjonen i klubben.

GB Int Ch Showline Silent Step
GB Int Ch Showline Silent Step

I 2011 mistet klubben et av sine mest markante medlemmer…
I fjor måtte vi dessverre ta farvel til et av klubbens mest markante medlemmer. Kari Engh døde 71 år gammel. Både rasen og klubben vår har mye å takke Kari for. Sammen med sin sønn Espen produserte hun 167 greyhound champions – alle med det verdensberømte kennelnavnet Jet. Kari var den fødte organisator og har sittet i nær sakt samtlige verv man kan ha i en hundeklubb opp gjennom årene.

Rasen har nå bare fire aktive oppdrettere i Norge
Det er med bekymring å se at antall oppdrettere ikke er oppadstigende, men snarere det motsatte. Oppdretteraktiviteten har aldri vært stor i Norge. Valper har de siste årene kommet til verden hos Jet, Another Story, Azravi og Showline.

GB Int Ch Jet’s It’s All Up To Me
GB Int Ch Jet’s It’s All Up To Me
Int Ch Epic Genuine
Int Ch Epic Genuine
Int Ch Showline Silent Wish
Int Ch Showline Silent Wish
Int Ch Another Story Lyin’ Eyes
Int Ch Another Story Lyin’ Eyes
Int Ch Showline Sporting Step
Int Ch Showline Sporting Step
Ch Showline Sporting Trophy at Sobers
Ch Showline Sporting Trophy at Sobers

stacks_image_463

 Klubbens jubileumsutstillinger

Int Ch Jet’s Snakes Alive
Int Ch Jet’s Snakes Alive

I 1982 var det første gangen klubben arrangerte sin første jubileumsutstilling. På Norsk Greyhound Klubb’s 30-års jubileumsutstilling på Nordstrand, Oslo var Hans Lehtinen fra Finland dommer. BIR og BIS ble Int Nord Ch Jet’s Stardust, BIM ble Int Nord Ch Guld’s Gospel Grace og BIR og BIS 3-valp ble Jet’s Night Flower.

I 1992 på Norsk Greyhound Klubb’s 40-års jubileumsutstilling på Ekeberg, Oslo gjennomførte klubben et 2 dagers arrangement for første gang. På lørdagen var det Patricia Ide fra USA som dømte de 40 greyhounds og BIR ble Int Am Can Ch Gallant Major Motion og BIM ble datteren N Ch Moyen’s Chara Chanel.

På søndag stilte 39 greyhounds for dommer Monica Boggia fra England. BIR ble Ch Showline Summer Light og BIM ble Ch. Jet’s Christian Dior. BIR-valp begge dagene ble Titras Ice Bell.

I 2002 markerte klubben sitt 50-års jubileum med et stort arrangement på Tyriheim, Sundvolden, ca 5 mil syd vest for Oslo. Her dømte André Renard fra Frankrike en rekordsamling i Norge på 57 greyhounds. BIR ble Int Ch Jet’s Snakes Alive, som også ble BIS og BIM ble Int Ch Sobers Cadiac. BIR-valp ble Epic Bombastic og BIM ble Showline Silent Step.

Int Ch Gallant Major Motion
Int Ch Gallant Major Motion
Int Ch Jet’s Stardust
Int Ch Jet’s Stardust
Ch Showline Summer Light
Ch Showline Summer Light

 

Fra 2012 markerte norske greyhounds og greyhoundklubben seg på kartet, i og utenfor landets grenser.

Klubbens 60-års jubileum ble markert i pinsen med et stort arrangement på Hadeland, marsipankake til ALLE! Dommer var Gilberto Grandi, della Caveja, Italia. På dag to, Norsk Myndeklubbs utstilling ble våre greyhounds bedømt av Olaf Knauber, Happy Hunter, Tyskland.

 

 

Best in Show; Int. Showline Sporting Step, oppdr. og eier Knut Fr. & Cecilie Blütecher
BIM; Int.Nord,UK.Ch. Jet’s Signed Sealed’n Delivered, oppdr. Kari & Espen Engh, eier Lise Olesen.

Best In Show: Showline Sporting Step, BOS Jet’s Signed Sealed’n Delivered
Ch. Showline Sporting Step

Multi. Ch. Showline Sporting Step var en storvinner langt utenom det vanlige og satte flere rekorder.  Hun var Årets Greyhound fire år på rad. Hun var #3 på Bamsenlisten i 2009, 2010 og 2011, hun er den første norske oppdrettede/eide mynde med BIR på Crufts! Samme år vant hun BIR på AKC/Eukanuba National, i tillegg  til rasespesialen i England! Hun var eiet og oppdrettet av Cecilie and Knut Fr Blütecher.

I 2013 kom greyhound nok en gang i rampelyset, da kennel Jet’s fikk sin tredje Top Dog All Breeds in Norway, Bamsevinner ble Int.Nord.Uk.Ch. Jet’s Just Take Me Home Tonight. Eiere Espen Engh & Åge Gjetnes.

Kennel Jet kunne i 2014 markere en internasjonal rekord da hele kullet på 12 etter multivinnerene Jet’s Signed Sealed’n Delivered & Jet’s Take It Or Leave It oppnådde sine championattitler!

Ch. Jet’s Just Take Me Home Tonight
Jet’s litter of 12 champions

Året før ble far til dette kullet Engelsk champion, den første nordiske greyhound hann med denne tittelen. Eier Lise Olesen.

I 2014 kunne kennel Jet’s også markere å ha oppdrettet 200 champions, et fantastisk resultat for et relativt beskjedent oppdrett i verdenssammenheng.

I 2015 var sensasjonen stor, da Espen Enghs, Åge Gjetnes’ & Pauline Olivers Int.Nord.UK.Ch. Jet’s Moonlight Serenade ble Best in Show på Englands prestisjetunge utstilling, Windsor.

I 2016 fikk kennel Jet’s sensasjonelt sin fjerde «Bamsevinner» med Int.Nord.Ch. Jet’s Man In The Moon, eier Stepanka Horakova.

Windsor Best In Show Ch.Jet’s Moonlight Serenade
Kennel Jet’s third Bamsevinner Ch.Jet’s Man In The Moon

I 2017 sto klubben for en verdenspremiere, den første kongress noensinne for rasen! Greyhound World Congress ble arrangert på Refsnes Gods, Jeløya, 25. til 27.august 2017. Arrangementet ble en stor suksess med 103 deltakere fra 19 land, fra Australia i syd, via USA, Canada, UK og kontinentet til Finland i nord.

En championatutstilling ble avholdt under bedømmelse av Robert Newsham, Windspiel, UK.

Best in Show; EuJW’15 Ch. Sobers Xantia, oppdr. Bitte Ahrens Primavera & Pierluigi Primavera, eier Pernilla Holm.
Best in Show motsatt; SBIS BIS Int.UK.Am.Nord.N.S.Dk.Ch.Jet’s Man In The Moon, oppdr. Espen Engh, eier Štěpánka Horáková.
Best in Show veteran; Int.Nord.UK.Ch. Jet’s Signed Sealed’n Delivered, oppdr. Kari and Espen Engh, eier Lise Olesen.
Best in Show veteran motsatt; Int.S.Pl.Nl.D.Dk.Ch. Sobers Maria Callas, eier Malin Åberg, oppdr. Bitte Ahrens & Pierluigi Primavera.
Best in Show valp; Epic Perfect, oppdr./eier Annalena Almgren & Johan Rosengren.

Jet’s Just Be A Man About It

 

 

I 2017, etter å ha feiret sitt oppdrett med 200 champions i 2014, kunne kennel Jet’s med Int.Nord.Ch. Jet’s Just Be A Man About It, eier Charlotte Johansen, feire sin Internasjonale Champion # 100!

 

 

 

 

 

 

stacks_image_463

Klubben har seks æresmedlemmer

I løpet av denne 60-års periode er det flere personer som har nedlagt ekstra mye tid, krefter og ressurser i klubbarbeid og fremme rasen.

Klubben har hedret spesielt seks personer. Den første er selve stifteren av klubben Sigvart Stokstad. På klubbens 40-års markering fikk Kari Engh og Ingebjørg Stenhaugen sine æresmedlemskap. Under klubbens 50-års jubileumsarrangement ble det utdelt to nye æresmedlemskap, til henholdsvis Espen Engh og Knut Fr Blütecher. I 2021 ble Lise Olesen tildelt æresmedlemskap.

stacks_image_463

Årets Greyhound

I 1972 ble det for første gang organisert en konkurranse om årets mestvinnende greyhound. Siden den gang har dette blitt en årlig foreteelse. Fra og med 1972 og fram til 2011 er følgende hunder årets mestvinnende greyhound:

1972 Int Ch Int Ch Gayside Solomon Grundy
1973 Int Ch Int Ch Gayside Solomon Grundy
1974 Int Ch Int Ch Gayside Solomon Grundy
1975 Int Ch Gulds Choice Cimone
1976 Int Ch Jet’s Elegant Negress
1977 Int Ch Gulds Choice Cimone
1978 Int Ch Gulds Choice Cimone
1979 Int Ch Solstrand Deep Blues of Showline
1980 Int Ch Jet’s Stardust
1981 Int Ch Jet’s Stardust
1982 Int Ch Jet’s Stardust
1983 Int Ch Jet’s Pink Panther
1984 Int Ch Jet’s Pink Panther
1985 Int Ch Jet’s Pink Panther
1986 Int Ch Dogcastle’s Peacock
1987 Int Ch Dogcastle’s Peacock
1988 Int Ch Jet’s Coco Chanel
1989 Int Ch Honey-Classic Liberty Light
1990 Int Ch Jet’s For Your Eyes Only
1991 Int Ch Jet’s For Your Eyes Only
1992 Int Ch Moyens Chic Chateau
1993 Int Ch Jet’s Headed Like A Snake
1994 Int Ch Jet’s Headed Like A Snake
1995 Ch Moyens Don D’Viggo
1996 Int Ch Jet’s No Brains No Headaches
1997 Int Ch Jet’s No Brains No Headaches
1998 Int Ch Jet’s Some Like It Hot
1999 Int Ch Jet’s Some Like It Hot
2000 Int Ch Jet’s Snakes Alive
2001 Int Ch Jet’s Once Upon A Dream
2002 Int Ch Jet’s Snakes Alive
2003 Int Ch Jet’s Something in the Way U Smile
2004 Int Ch Showline Silent Step
2005 Int GB Ch Showline Silent Step
2006 Int Ch Jet’s Once Upon A Dark Night
2007 Int Ch Jet’s Somewhat O’a Stallion
2008 Int GB Ch Jet’s It’s All Up To Me
2009 Int Nord Uk Ch Showline Sporting Step
2010 Int Nord Uk Ch Showline Sporting Step
2011 Int Nord Uk Ch Showline Sporting Step
2012 Int Nord Uk Ch Showline Sporting Step
2013 Int Nord Uk Ch Jet’s Just Take Me Home Tonight
2014 Int Nord Ch Jet’s Take It Serious
2015 Int Nord Uk Ch Jet’s Man In The Moon
2016 Int Nord Uk Ch Jet’s Man In The Moon
2017 Int Nord Ch Jet’s Just Be A Man About It
2018 Int Nord UK Ch Jet’s Moonlight Serenade
2019 Int Nord Ch Jet’s Just The Way U Are
2020 Int Nord Ch Jet’s Just The Way U Are
2021 Ch Jet’s In The Air Tonight