Styremøte NGK 18.06.2018

Møtereferat – Styremøte NGK 18.06.2018

Tilstede:   Lise Olesen, Espen Engh, Britt Helen Waldum og Aina Løkken

Sted: Lier

Saksliste:

 1. Oppsummering Hadeland
 2. Arbeidsinstruks for styre- og komitemedlemmer
 3. NGK- GWC Regnskap
 4. Sponsing LC
 5. Medlemspins
 6. Eventuelt                                                       

1. Oppsummering Hadeland
Utstillingen ble, som alltid, vel gjennomført i sekretariatet og på utst. arenaen, men vi trenger likevel tydeligere fordeling av oppgaver. (neste punkt;)

2.Arbeidsinstruks for styre-og komitemedlemmer
Ang. neste års utstilling skal det i god tid i forkant settes opp en arbeidsliste av utstillingskomiteen, der man fordeler ansvar for de forskjellige oppgavene som skal gjøres i forarbeidet og under selve utstillingen.
Det finnes en instruks som enkelt og systematisk beskriver «gangen i en utstilling», den skal gjennomgås ved neste styremøte.

3.NGK -GWC Regnskap
Regnskapet for 2017 med prokura er overlevert ny kasserer, Trine Slåttelid. Regnskapet for GWC er ferdigstilt og klart til å føres over fra GWC konto til klubbens konto.
Pay Pal kontoen som ble opprettet i forbindelse med GWC beholdes.

4. Sponsing av LC
Styret besluttet å sponse Greyhoundekvipasjen til EM LC 2018 med NOK 1500.-.
For evnt. kommende forespørsler settes visse rammer;

 • Det må gjelde et medlem av NGK .
 • Det gjelder kun greyhoundekvipasjer.
 • Det gjelder medlem av et landslag i et Europa- eller Verdensmesterskap.
 • Uansett antall ekvipasjer settes en totalsum ved evnt. sponsing til NOK.4500.-.

Det er ingen automatikk i å bli sponset, hver enkelt sak må søkes om, og vurderes av styret.

5. Medlemspins
Vi har mottatt flotte pins med klubbens logo, som alle klubbens medlemmer får «i gave», vi håper det gir den symbolverdien som er tenkt bak tiltaket.

6.Eventuelt.

 • RS: Lene Tryggestad vil representere klubben ved årets møte.
 • BIT : Espen, Britt og Trine utarbeider en liste over problemene de mener bør bedres  i samarbeid med Per Arne Flatberg.
 • GDPR: Vi ber NKK opprette maler for hvordan dette bør gjøres.
 • Dogs4all: Medlemmer av klubben vil få anledning til å arrangere stand ved å sende en søknad til styret med planer/budsjett.

 

Våle 21.06.2018
Britt Helen Waldum